DSC05300 DSC05304

DSC05326  DSC05353

 

เพลงไฟฟ้าสถิต
ก็แค่ฟิสิกส์ไม่ได้ยากอะไร
ก็แค่ให้เราตั้งใจเรียนในห้องเรียน
มีแบบฝึกหัดก็ทำไป
ไม่เข้าใจก็ถามไง
ให้คุณครูอธิบายให้ฟัง

เช่นเรื่องไฟฟ้าในเนื้อหาฟิสิกส์
เรื่องไฟฟ้าสถิตที่ฉันนั้นเข้าใจ
เกิดจากประจุบนวัตถุไง อยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไป
เกิดขึ้นได้โดยการขัดถู

เกิดแรงคูลอมบ์ แรงคูลอมบ์ แรงคูลอมบ์
แรงระหว่างวัตถุมีประจุนั่นไง
บวกเหมือนกันผลัก เหมือนกันผลัก เกิดแรงผลักลบกับบวกแรงดูดขอให้จำฝังใจ

ไม่ว่าแรงดูดหรือว่าเป็นแรงผลัก
คำนวณได้ไม่ยากนักหาค่าออกมา
F เท่ากับ kq 1 คูณอยู่กับ q 2 ไว้คอยท่า
แล้วนำ R กำลังสองมาหาร

ตัว F นั่นฤก็คือแรงนั่นไง
K ให้ให้จำเอาไว้ค่าคงที่คูลอมบ์
K มีค่า 9.0 คูณด้วย 10 กำลัง 9
q 1 q 2 ผลคูณประจุ

(ดนตรี)

สนามไฟฟ้าเรียก Electric Filed
E = kQ ส่วน R กำลังสอง
R ก็ คือระยะทาง
ห่างจาก Q ถึงจุดที่ต้อง
หาค่า E คือสนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้า E นั้นมีความหมาย
แรงต่อประจุนั่นไง หน่วยนิวตันต่อคูลอมบ์
มีทิศพุงออกมาจากบวก และทิศพุ่งเข้าไปหาลบ
เป็นเวกเตอร์มีขนาดและทิศทาง

ส่วนศักย์ไฟฟ้า V นั่นเรอะ โวลต์ นั่นเรอะ
คืองานต่อประจุอยากให้รู้เอาไว้
คำนวณออกมา V เท่ากับ V เท่ากับ
kQ ส่วน R อย่าได้สับสนไป

เวลาแทน Q ในเรื่องศักย์ไฟฟ้า
ให้นำบวกหรือลบมาแทนค่าลงไป
ศักย์บวกประจุบวก ประจุลบศักย์ลบไง
แทนเครื่องหมายบวกลบอย่าลืม

เดี๋ยวพักไฟฟ้าสถิตไว้เท่านี้
จะให้ดีกว่านี้ต้องฝึกประสบการณ์
แบบฝึกที่หัดครูให้ไป ทำให้ได้แล้วตั้งใจเรียน
อาจเป็นเซียนในวิชาฟิสิกส์

( ดนตรี )
****** จบ ******